Thiết bị thư viện

BÁO CÁO NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Thực hiện theo công văn số/145PGDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam(21/4). Trường tiểu học Lương Thượng tổ chức như sau: Thời gian tổ chức : 7h30, ngày 22 tháng 04 năm 2016 Thành phần: toàn bộ…